Loading

Kandydat musi złożyć podanie o przyjęcie do służby w policji.

Możemy stwierdzić, iż z roku na rok coraz więcej ludzi planuje dostać się do policji. Nie wszyscy mają jednak świadomość, jakie warunki należy spełniać, aby wykonywać ten zawód. Jak naprawdę odbywa się proces rekrutacji na stanowisko w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, że Komendant Główny Policji przynajmniej raz w ciągu roku musi wyznaczyć terminy przyjęć do służby w Policji, oraz określić konkretnie minimalną liczbę ludzi, których planuje się włączyć do wspomnianej służby. Wymagane dokumenty. Kandydat powinien na początek napisać i dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest też starannie wypełniony kwestionariusz osobowy. Nie możemy też pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Wykształcenie do policji ma zdecydowanie większą wagę niż niektórym się wydaje. Kandydat, który nie przyniesie wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do tej pracy. Niezbędne jest też dostarczenie wojskowej książeczki w przypadku, gdy dany kandydat do służby w policji byłby objęty wojskową ewidencją. Jak duże znaczenie ma ocena wszystkich dokumentów? Jeżeli kandydat złoży już dokumenty do policji, określona komórka org. która zajmuje się sprawą wyboru kandydatów do pracy w policji przyzna temu kandydatowi zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, które są zawarte w ogłoszeniu.

 

Niezwykle ważne jest by zaznaczyć, że wiarygodność danych , które znajdują się w kwestionariuszu osobowym będzie podlegała precyzyjnej kontroli we wszystkich dostępnych policji rejestrach, ewidencjach czy kartotekach. W dodatku powinno się mieć świadomość, że podanie poprzez danego kandydata niepełnych danych może doprowadzić do przedłużenia się okresu kwalifikacyjnego. Za to ukrywanie prawdy, lub wypisanie błędnych danych w kwestionariuszu jest podstawą do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Etapy prowadzone w placówkach policyjnych Warto wiedzieć, że w komórce do spraw doboru określony kandydat do służby w policji uzyska szczegółowe informacje o terminie, w jakim przeprowadzane będą następne etapy powiązane z kwalifikacją. Należy do nich z pewnością wliczyć test sprawności fizycznej do policji, rekrutacja-do-policji.pl. Ponadto należy mieć świadomość, że konkretny kandydat musi koniecznie stawić się w jednej z pięciu szkół policji (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Potem ewentualny kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia poddany będzie 2 etapom kwalifikacji. Trzeba zdawać sobie sprawę, iż egzamin sprawności będzie polegać na zaliczeniu przez kandydata toru przeszkód w podanym wcześniej czasie. Później wszelkie wyniki kandydata przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Dodatkowo wspomniany wcześniej test sprawności fizycznej będzie zaliczany, gdy konkretny kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, jaki wynosi 1 minutę 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *